woensdag 13 maart 2024 om 19.30 uur

woensdag 13 maart Verbondskerk
Voorganger(s): Ds. Jan Scheele-Goedhart
Organist: Jan de Jong

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2209-Verbondskerk-Vijfhuizen/events/event/16011922-202403131930

[hand ouderling van dienst]
[intochtslied]    Psalm 90:1,8
[stil gebed]     
[votum]     
[groet]    
[kyrielied]     717 Waartoe geploegd als ‘t zaad
[gebed]
[OT lezing]    Prediker 3:1-13
[NT lezing]    Romeinen 8:18-23
[lied]    Psalm 127:1,2
[preek]    …
[muziek]    “Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ” - Johann Sebastian Bach
[lied]    807:5,6 Een mens te zijn op aarde
[voorbede/dank]    (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
[collecte]    
[slotlied]    755 Toch overwint eens de genade
[zegen]    
[amen]    (gezongen)
[muziek]     Prelude - Jean Adam Guilain

terug

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten? Klik hier.