Projecten van de Zendingscommissie (ZWO)

Opvang ‘zwerfkinderen’ in Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die zich inzetten voor deze kinderen. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorte-regio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen daarvoor landbouwgereedschap. Jongeren kunnen een vakopleiding volgen. Ook krijgen ze een startpakket voor een eigen bedrijfje. Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp.

Het resultaat van deze manier van werken: kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.


Scholing voor inheemse jongeren in Guatemala

Guatemala werd 36 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Nog steeds is er veel geweld en corruptie en grote sociale en economische ongelijkheid. Vooral jongeren die tot de inheemse Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren vakopleidingen zodat ze extra geld kunnen verdienen met varkens of bijen houden, koken, naaien, zeep of manden maken. Inheemse jongeren leren ook wat hun rechten zijn en hoe ze voor hun belangen kunnen opkomen.

Door taalachterstand, gebrek aan scholing en discriminatie hebben inheemse jongeren minder kansen op de arbeidsmarkt. Ieder jaar emigreren duizenden jongeren naar buurland Mexico of nog verder naar de Verenigde Staten. Ook Lucia dacht daaraan toen ze na haar middelbare school geen werk kon vinden. De vakopleiding bracht daar verandering in. Nu draagt ze bij aan de opbouw van haar eigen land en aan meer kansen voor inheemse jongeren zoals zijzelf.

terug