De belangrijkste punten uit het gebruiksplan Verbondskerk, geldig vanaf 1 juli 2020: 

·        De kerkdeur gaat open om 9.30 uur; de deur van de Poterne blijft gesloten.

·      Vanwege de maatregelen hebben wij ruimte voor ongeveer 60 gemeenteleden (is m.i.v. oktober 2020 30 personen), plus predikant en ambtsdragers. Als alle plaatsen bezet zijn moeten wij u helaas weigeren. 

·       Mocht u klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid of koorts dan verzoeken wij u thuis te blijven.

·       We houden voldoende afstand bij binnenkomst, dit wordt weergegeven d.m.v. lijnen op de grond.

·       Bij het binnenkomen kunt u uw handen ontsmetten. Tevens registreert u uw aanwezigheid.

·      Er zijn twee coördinatoren die u een plaats aanwijzen, deze aanwijzingen dient u op te volgen. Echtparen en ouders met kinderen kunnen plaatsnemen in de zijbanken, alleenstaanden kunnen plaatsnemen in het middenvak. Daar mogen maximaal 3 personen plaatsnemen (1 links, 1 in het midden, 1 rechts); of 4 personen als er 2 uiterst links zitten en 2 uiterst rechts. Dit laatste kan uitsluitend door gezinsleden. In alle gevallen geldt: eerst worden de plaatsen voorin de kerk gebruikt, en zo wordt de kerk naar achteren toe gevuld. Dit voorkomt kruisend ‘verkeer’ of dicht langs elkaar lopen.

·     Uw persoonlijke eigendommen, kussentjes en/of Bijbel vindt u in de hal, deze kunt u meenemen en na gebruik weer terug leggen. Dit mag niet in de kerk blijven liggen.

·       Liedboeken zijn niet aanwezig omdat er nog niet gezongen mag worden.

·      Bij het verlaten van de kerk volgt u de aanwijzingen op van de ambtsdrager en coördinator, ook dan wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang.

·      Er mag geen gebruik gemaakt worden van het toilet in de Poterne, uitgezonderd zeer hoge nood. Dan moet u zelf direct na het toiletbezoek (bij voorkeur het invalidentoilet) alles schoonmaken m.b.v. de aanwezige spullen.

·       Na afloop is er geen koffiedrinken in de Poterne en u wordt verzocht niet te blijven praten op het plein voor de kerk of op de parkeerplaats.

·       U kunt de dienst uiteraard volgen via kerkdienstgemist.nl        

.