Welkom

Wij zijn de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen en zijn een kerkgemeenschap van ongeveer 450 leden. Je bent bij ons altijd welkom. Bijvoorbeeld om een dienst op zondag of een andere activiteit mee te maken. Op onze website kun je zien wat we doen, op zondag en op andere dagen van de week. Hier vind je een compleet overzicht van alle activiteiten. Hopelijk vind je hier wat je zoekt en zien we je snel. 

Previous
Next

De belangrijkste punten uit het gebruiksplan Verbondskerk, geldig vanaf 1 juli 2020: 

·     De kerkdeur gaat open om 9.30 uur; de deur van de Poterne blijft gesloten.

·     Vanwege de maatregelen hebben wij ruimte voor ongeveer 60 gemeenteleden, plus predikant en ambtsdragers. Als alle plaatsen
bezet zijn moeten wij u helaas weigeren. Wij hanteren geen reserveringssysteem.

·     Mocht u klachten hebben zoals hoesten, benauwdheid of koorts dan verzoeken wij u thuis te blijven.

·     We houden voldoende afstand bij binnenkomst, dit wordt weergegeven d.m.v. lijnen op de grond.

·     Bij het binnenkomen kunt u uw handen ontsmetten. Tevens registreert u uw aanwezigheid.

·     De garderobe is gesloten: u houdt uw jas bij u.

·     Er zijn twee coördinatoren die u een plaats aanwijzen, deze aanwijzingen dient u op te volgen. Echtparen en ouders met kinderen kunnen plaatsnemen in de zijbanken, alleenstaanden kunnen plaatsnemen in het middenvak. Daar mogen maximaal 3 personen plaatsnemen (1 links, 1 in het midden, 1 rechts); of 4 personen als er 2 uiterst links zitten en 2 uiterst rechts. Dit laatste kan uitsluitend door gezinsleden. In alle gevallen geldt: eerst worden de plaatsen voorin de kerk gebruikt, en zo wordt de kerk naar achteren toe gevuld. Dit voorkomt kruisend ‘verkeer’ of dicht langs elkaar lopen.

·    Uw persoonlijke eigendommen, kussentjes en/of Bijbel vindt u in de hal, deze kunt u meenemen en na gebruik weer terug leggen. Dit mag niet in de kerk blijven liggen.

·     Liedboeken zijn niet aanwezig omdat er nog niet gezongen mag worden.

·     Bij het verlaten van de kerk volgt u de aanwijzingen op van de ambtsdrager en coördinator, ook dan wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang.

·     Er mag geen gebruik gemaakt worden van het toilet in de Poterne, uitgezonderd zeer hoge nood. Dan moet u zelf direct na het toiletbezoek (bij voorkeur het invalidentoilet) alles schoonmaken m.b.v. de aanwezige spullen.

·     Na afloop is er geen koffiedrinken in de Poterne en u wordt verzocht niet te blijven praten op het plein voor de kerk of op de parkeerplaats.

Net als bijna 2000 jaar geleden laat de kerk zich met Pinksteren horen. Ook deze dag klinkt er muziek en verkondiging uit de Verbondskerk. Luister de dienst via ons youtube kanaal en op facebook.

Net als bijna 2000 jaar geleden laat de kerk zich met Pinksteren horen. Ook deze dag klinkt er muziek en verkondiging uit de Verbondskerk. Luister de dienst via ons youtube kanaal en op facebook.

Nog steeds corona. We hopen dat we binnenkort weer gezamenlijke diensten in onze kerk kunnen houden, maar we vonden het toch nog lang duren om jullie zonder dienst te laten zitten, dus hebben we samen met een aantal enthousiaste mensen weer een (vaderdag)dienst voor jullie klaar staan op  Youtube en facebook