Oud papier en kledingactie

Oud papier en kledingactie

Oud papier

Mogelijk heb je in het huis-aan- huisblad HC-nieuws van net voor de kerst gezien dat de opbrengsten voor ingezameld oud papier steeds minder worden. Daarbij worden er vanaf 1 januari 2020 kosten in rekening gebracht voor het gebruik en transport van een container zoals wij deze hebben staan op het terrein.

Eén en ander heeft het college van kerkrentmeesters doen besluiten te stoppen met het inzamelen van papier op de manier waarmee we nu jaren bekend zijn. Daarin zijn we niet de enige, onze buren in Hoofddorp hebben eenzelfde besluit genomen.

We vinden het jammer dat het niet langer interessant is om op deze manier aan de recyclingeconomie mee te kunnen doen en tegelijkertijd inkomsten te genereren voor onze gemeente.

Het college zal zich als altijd beramen op toekomstige manieren van het genereren van inkomsten en hopen

daarbij de kunnen rekenen op uw creativiteit.

Namens het college van kerkrentmeesters.

Kledingactie

In de blauwe container (SAM) op het kerkplein kunt u uw overbodige kleding en schoenen deponeren.