Oud papier en kledingactie

Oud papier en kledingactie

Oud papier

Sinds 1 januari 2020 zijn de opbrengsten van oud papier erg laag geworden, en bovendien worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruik en transport van een container zoals wij deze hadden staan op het terrein.

Eén en ander heeft het college van kerkrentmeesters doen besluiten te stoppen met het inzamelen van papier op de manier waarmee we al jaren bekend waren. 

We vinden het jammer dat het niet langer interessant is om op deze manier aan de recyclingeconomie mee te kunnen doen en tegelijkertijd inkomsten te genereren voor onze gemeente.

Kledingactie

In de blauwe container (SAM) op het kerkplein kunt u uw overbodige kleding en schoenen deponeren. Dit wordt vervolgens verzameld, gesorteerd en op diverse manieren gebruikt (als tweedehands kleding verkocht, of als lompen gebruikt, of nog andere toepassingen). 

Kijk voor meer informatie eens op de website: Sams Kledingactie