Cantorij

De Cantorij: In 2013 is bij het uitkomen van het Nieuwe Liedboek (officieel: Liedboek- zingen en bidden in huis en kerk) het toenmalige Kleinkoor meer en meer ondersteuning gaan verlenen in de eredienst bij het introduceren (aanleren) van een aantal nieuwe liederen. Immers het aantal liederen voor de eredienst is met het Nieuwe Liedboek meer dan verdubbeld en, hoewel vaak afgeleid van de liederen uit het Liedboek ’73 (liedboek voor de kerken), lang niet allemaal bekend. 
Steeds vaker werd het Kleinkoor aangekondigd als Cantorij en nu is dat inmiddels de gangbare benaming geworden voor deze groep enthousiaste mensen. Het zingen is immers een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. De Cantorij wil met name een bijdrage leveren als het gaat om het zingen van nieuwe en onbekende liederen.