55 plus middagen

De 55+ middagen op de 3e woensdag van de maand (zie agenda) beginnen om half 3 en zijn om half 5 afgelopen, uitgezonderd de kerst- en de kienmiddag. Op deze dagen, dus in december en februari, mogen we die middagen van een maaltijd genieten, zodat het programma later afgelopen is. Het team hoopt op goede middagen met elkaar en veel belangstelling.
 
Jaarlijks wordt in mei een uitgaansdag aangeboden door de diaconie en de 55+ commissie. We vertrekken ‘s morgens om 8.30 uur vanaf het kerkplein bij de Verbondskerk en komen rond 18.15 uur weer terug in Vijfhuizen. De kosten voor deze dag bedragen zo rond de € 50,–.