Kerkdienst

De kerk is weer open! Iedereen die dat wil is van harte welkom om weer naar de kerk te komen. Reserveren is niet meer nodig, een mondkapje ook niet, en in principe is anderhalve meter ook niet meer nodig. Maar het kan geen kwaad om toch enigszins verspreid te gaan zitten. De collecte is nog wel in de dozen bij de uitgang en ook handen schudden is nog niet mogelijk.  

De crèche en kindernevendienst is ook weer van start gegaan, dus kom gerust en neem je (klein-)kinderen mee!

Kerkdiensten zijn altijd te volgen via www.KerkdienstGemist.nl 

Inhoud Kerkdienst

Kom je een dienst meevieren in de kerk? Het is dan misschien fijn om te weten wat er in een kerkdienst allemaal gebeurt. De volgorde van een kerkdienst noemen we de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen om God en elkaar te ontmoeten. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus. Ook bidden wij tot God en we zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. De liederen die wij zingen kun je mee lezen op de beamer, maar je kunt natuurlijk ook gewoon luisteren.
Tijdens de dienst gaat er een dominee voor.
 
De dienst verloopt meestal volgens onderstaand volgorde:
 • Lied gevolgd door de mededelingen door ouderling van dienst
 • Lied, meestal een psalm
 • Stilte, bemoediging en groet door de dominee
 • Lied
 • Kyriëgebed en glorialied
 • Kindermoment en kinderlied
 • Gebed bij de opening van de bijbel
 • 1e en 2e schriftlezing met ertussenin en op het eind een lied
 • Overdenking/Preek
 • Orgelspel
 • Lied
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze vader
 • Collecte
 • Lied + Zegen

Het Heilig Avondmaal

Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat is een gedachtenis-maaltijd waarin de gelovigen terugdenken aan de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. Dat was op de avond voordat Hij verraden en gedood werd. Je bent welkom mee te belijden dat Jezus zijn leven overhad voor allen die Hem liefhebben. 

Na de dienst

Elke zondag is er na afloop van de dienst de gelegenheid om na te praten. Er wordt koffie, thee en limonade geschonken in De Poterne. Dit wordt beurtelings verzorgd door gemeenteleden. Je bent hier van harte welkom!

Kinderen

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst. Kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan voordat de schriftlezing begint naar hun eigen ruimte. Voor de zegen komen ze weer terug in de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt onder andere een bijbelverhaal verteld. Er wordt gesproken over wat er beleefd wordt door de kinderen. Aan het eind wordt er wat moois geknutseld naar aanleiding van het verhaal. Voor kinderen tot 4 jaar graag even aanmelden via creche@pknvijfhuizen.nl