Kerkdienst

Advent en Kerst

Zondag 27 november is de Adventsperiode gestart met een gezinsdienst onder leiding van onze dominee Jan Scheele-Goedhart, waarbij alle kinderen in de kerk gezamenlijk een adventskalender hebben gemaakt. Daarna volgen zondag 4 december met dominee Fieke Klaver, zondag 11 december met dominee Rien Wattel, waarbij ook het Avondmaal gedeeld wordt, en zondag 18 december als laatste Adventszondag weer met onze eigen dominee.  

Na de Adventszondagen volgen de Kerstvieringen. Meer daarover volgt nog in de komende periode.

Kerkdiensten zijn altijd te volgen via www.KerkdienstGemist.nl 

 

Inhoud Kerkdienst

Kom je een dienst meevieren in de kerk? Het is dan misschien fijn om te weten wat er in een kerkdienst allemaal gebeurt. De volgorde van een kerkdienst noemen we de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen om God en elkaar te ontmoeten. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus. Ook bidden wij tot God en we zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. De liederen die wij zingen kun je mee lezen op de beamer, maar je kunt natuurlijk ook gewoon luisteren.
Tijdens de dienst gaat er een dominee voor.
 
De dienst verloopt meestal volgens onderstaande volgorde:
 • Binnenkomst dominee, ouderling en diaken
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Lied, meestal een psalm
 • Stilte, bemoediging en groet door de dominee
 • Lied
 • Kyriëgebed en glorialied
 • Kindermoment en kinderlied
 • Gebed bij de opening van de bijbel
 • 1e en 2e schriftlezing met ertussenin en op het eind een lied
 • Overdenking/Preek
 • Orgelspel
 • Lied
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze vader
 • Collecte (momenteel alleen bij de uitgang, in dozen)
 • Slotlied
 • Zegen

Het Heilig Avondmaal

Het kan zijn dat je een kerkdienst meemaakt waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat is een gedachtenis-maaltijd waarin de gelovigen terugdenken aan de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. Dat was op de avond voordat Hij verraden en gedood werd. Je bent welkom mee te belijden dat Jezus zijn leven overhad voor allen die Hem liefhebben. 

Na de dienst

Elke zondag is er na afloop van de dienst de gelegenheid om na te praten. Er wordt koffie, thee en limonade geschonken in De Poterne. Dit wordt beurtelings verzorgd door gemeenteleden. Je bent hier van harte welkom!

Kinderen

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst. Kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan voordat de schriftlezing begint naar hun eigen ruimte. Voor de zegen komen ze weer terug in de kerk. Tijdens de kindernevendienst wordt onder andere een bijbelverhaal verteld. Er wordt gesproken over wat er beleefd wordt door de kinderen. Aan het eind wordt er wat moois geknutseld naar aanleiding van het verhaal. Voor kinderen tot 4 jaar graag even aanmelden via creche@pknvijfhuizen.nl