Pastoraat

Pastoraat

Verbondenheid in geloof, hoop en liefde. Dit betekent dat we een kerk willen zijn waarin we samen zoeken, vieren, verdiepen en ons geloof (voor)leven. Het betekent ook dat we kerk willen zijn in de volle breedte als deel van de samenleving in ons dorp en ook dat we in liefde naar elkaar omzien, jong en oud, dichtbij maar ook wie verder van ons staat. Wij geloven dat onze kerk op die manier toekomst heeft en dat de goede boodschap van Jezus hierin voor ons de sterke en drijvende kracht is. 

In het pastoraat is het omzien naar elkaar een belangrijke pijler. Dit geldt niet alleen voor ambtsdragers, maar voor alle gemeenteleden.