Lid worden

Lid worden

Wanneer je lid wilt worden van onze kerk ben je altijd van harte welkom! Dit kun je via de dominee en/of scriba van de kerk regelen, dan wordt er ook uitgelegd wat dit inhoud en wat je van de kerk kunt verwachten. Mail naar scriba@pknvijfhuizen.nl  Ben je al lid van een andere kerk en wil je je overschrijven. Dan kun je ook direct een mailtje sturen naar ledenadministratie@pknvijfhuizen.nl 

Vriend worden van de Protestantse gemeente Vijfhuizen

Er is een tijd geweest dat je als pasgeborene gedoopt werd, als kind naar de zondagschool of later de kindernevendienst ging, daarna meeging naar de kerkdiensten en rond je 18e belijdenis deed en volwaardig lid van de kerk werd.  Een op kerkelijk gebied heel overzichtelijke tijd, maar zoals ‘het tuinpad van mijn vader’ van Wim Zonneveld eens verleden tijd was geworden, is de trits –doop, zondagschool, catechisatie, belijdenis- voor de meeste mensen ook iets uit een voorbije tijd. Mensen komen vaak moeilijk tot de stap ergens lid van te worden. Dat geldt voor omroepverenigingen, politieke partijen, vakbonden en ook voor de kerk. Er zijn kerkbezoekers die sympathie voor de kerk hebben maar voor wie belijdenis een stap te ver is of die vroeger hun lidmaatschap hebben opgezegd en toch weer dichter bij de kerk zijn gekomen. Kortom, er zijn mensen die de kerk best een warm hart toedragen maar voor wie er geen mogelijkheid was die verbondenheid ook te laten blijken. Voor die betrokken ‘buitenstaanders’ biedt de kerkorde van PKN de mogelijkheid om d.m.v. een heel eenvoudige procedure opgenomen te worden in de kring van de gemeente.  De enige vereiste is dat de betrokkene aangeeft vriend van de kerk te willen zijn (‘blijk geeft van verbondenheid’ zegt de kerkorde) en de gemeente de betrokkene als zodanig ook opneemt. Vrienden worden geregistreerd in de ledenadministratie en krijgen ook een verzoek voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Ook kunnen vrienden een beroep doen op pastorale zorg. De kerkenraad is blij dat deze mogelijkheid bestaat en hoopt dat wij in de toekomst vrienden van de Verbondskerk mogen verwelkomen