Diaconie

Hieronder vallen de 55+ middagen, die zeer goed worden bezocht ook door niet gemeenteleden, het jaarlijkse uitje, de kledingactie, allerlei andere vormen van diaconaat, zoals de autorijdienst, verzorgen van de bloemen, bijzondere bijstand en natuurlijk het assisteren bij het Heilig Avondmaal.  

De diaconie is, mede met het oog op de samenwerking met de burgerlijke gemeente op het gebied van de WMO, doende de mogelijkheden van samenwerking met de diaconieën van de gemeentes Halfweg/Zwanenburg en Badhoevedorp te onderzoeken. 

Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een noodfonds in het kader van een armoedebeleid. 

De diaconie is voornemens om jaarlijks  een plan aan de kerkenraad aan te bieden. 

Binnen de diaconie houdt de Commissie voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) zich bezig met missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland.