Financiën

Financiën

Diaconie – Rekeningnummer – NL79 RABO 0345 8185 71

Wanneer je geld wilt storten voor projecten van de Diaconie gebruik je dit rekeningnummer. Geef in de omschrijving duidelijk aan voor welk project het geld bedoeld is. 

Kerkrentmeesters – Rekeningnummer – NL91 INGB 0000 3151 84

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en de financiën voor de continuïteit van de gemeente. Om dit te kunnen garanderen zijn er inkomsten nodig, welke grotendeels van vrijwillige bijdragen komen. Voorbeelden hiervan zijn vrijwillige bijdragen, actie kerkbalans, het verjaardagsfonds en andere giften. 

Het is ook mogelijk om geld te schenken bij overlijden. Er zijn twee manieren om bij overlijden de kerk een deel van het vermogen aan de kerk te schenken. 

  • De kerk is erfgenaam: als (mede) erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op (een deel van) de nalatenschap. De kerk (en mede-erfgenamen) erven dan alleen baten en schulden van de nalatenschap. 
  • De kerk krijgt een legaat: een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis of stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij). Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig. 

Kerkbrief – Rekeningnummer – NL 44 INGB 0006 5478 92

Dit rekeningnummer gebruik je om de jaarlijkse betaling van de kerkbrief te storten. Geef in de omschrijving aan of je de kerkbrief digitaal of op papier wilt ontvangen.

Collectebonnen – Rekeningnummer – NL 91 INGB 0000 3151 84

Dit rekeningnummer gebruik je wanneer je tijdens de collecte van de kerkdienst of de nevendienst gebruik wilt maken van collectebonnen. De bonnen zijn, voor zover van toepassing, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bonnen zijn beschikbaar in coupures van 0,60 en 1,25 euro. De bonnen zijn per vel van 12,00 euro (20 keer 0,60) en 25,00 euro (20 keer 1,25) te verkrijgen door het overmaken van het passende bedrag op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. collectebonnen. Na betaling worden de bonnen persoonlijk aan jou verstrekt.

Extra informatie – Gift aftrekken van de belasting kerkbalans

Bij het aftrekken van de gift betaalt de belastingdienst mee, want je krijgt een deel van je gift terug. Dat kun je zelf besteden of je kunt er in jouw gift rekening mee houden dat je later een deel terugkrijgt.

Graag willen we je daarom wijzen op de mogelijkheid van het geven van een periodieke gift. In dat geval sluit je een overeenkomst met de kerk waarin je aangeeft dat je gedurende een periode van 5 jaar een bepaald bedrag aan de kerk geeft. Dat klinkt ingewikkeld, maar is heel eenvoudig: als je de penningmeester een mail stuurt (of hem even aanspreekt of bij hem aanbelt) dan stuurt of geeft hij je een eenvoudig formulier waarop je aan kunt geven welk bedrag je jaarlijks wilt geven. Jij en jouw eventuele partner ondertekenen dat en leveren het formulier weer in bij de penningmeester. Die tekent het formulier ook en zet er een nummer op. Jouw hele gift is vervolgens aftrekbaar voor de belasting.

Dat is een heel aantrekkelijke mogelijkheid omdat, als je geen periodieke overeenkomst hebt, een gift pas aftrekbaar is als je tenminste 1% van jouw (drempel)inkomen geeft en dan alleen maar voor het bedrag daarboven.

Voorbeeld:

  1. Je hebt geen periodieke overeenkomst en jouw gift is 750 euro;
    bij een drempelinkomen van 35.000 euro is de gift pas vanaf 350 euro van de belasting aftrekbaar. Dus 750 euro -/- 350 euro = 400 euro. Lagere bedragen dan 350 euro zijn helemaal niet aftrekbaar.
  2. Je hebt wel een periodieke overeenkomst en je hebt aangegeven de komende 5 jaar een gift van 750 euro te doen:
    de hele gift van 750 euro is dan aftrekbaar. Ook een gift van bijvoorbeeld 200 euro is volledig aftrekbaar omdat er geen minimum van 1% van het inkomen vereist is.

Stel dat je 37,35% belasting betaalt, dan krijgt je als je aangifte doet dus 280 Euro terug (37,35 % * 750 euro). Die kunt je zelf houden of bijvoorbeeld jouw gift er mee verhogen (of een deel voor jezelf houden en een deel extra aan de kerk geven).

Gemeenteleden die al een periodieke overeenkomst hebben vragen soms waarom ze toch nog een envelop voor de kerkbalans krijgen. Dat is omdat het kan zijn dat je aan wilt geven dat je een deel van jouw gift in collectebonnen wilt ontvangen. Of omdat je kunt besluiten om een jaar toch wat meer te geven dan het bedrag dat je hebt afgesproken in de periodieke overeenkomst. Als je een ander bedrag wilt geven, maar ook als je niets wilt wijzigen, dan is het bovendien fijn als je het bedrag invult zodat duidelijk is met welk bedrag de kerk rekening kan houden. Tot slot is het formulier nodig om in het nieuwe jaar eventueel via automatische incasso’s bij te kunnen dragen.

Jouw gift, aftrekbaar of niet, is ook dit jaar weer van harte welkom!

Voor meer informatie kun je mailen naar: kerkrentmeesters@pknvijfhuizen.nl