Kerkenraad - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerkenraad

Kerk > Kerkenraad
Vergaderingen
Vergaderingen.
De kerkenraad vergadert in principe op de 2e donderdag van de maand om 19.45 uur in "de Poterne".
Het moderamen vergadert op woensdag, acht dagen vóór de kerkenraadsvergadering.
De diaconie vergadert éénmaal per vijf weken in de Poterne.
Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand in de Poterne.
Benoeming van nieuwe ambtsdragers vindt in juni plaats.
Samenstelling Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen.
Moderamen
FunctieNaamAdresAftredend
VoorzitterHr. R. Goldschmeding
2017
Scriba
Mw. N. Schulz

2020
PredikantVacant

Voorzitter DiaconieMw. M. Septer
2020
Ouderlingen  
Wijk 1Vacant

Wijk 2
Mw. W. Lanser

2018
Wijk 3Vacant

Wijk 4Hr. S. Bak
2021
Wijk 5
Hr. A. Noomen

2019
Wijk 6
Hr. P. Pronk

2021
Diakenen
Wijk 1Vacant
2020
Wijk 2Vacant

Wijk 3
Hr. C. Ramp

2018
Wijk 4Mw. M. Septer
2020
Wijk 5Vacant

Wijk 6Hr. J. Perk
2019
Ouderlingen - Kerkrentmeester

Hr. C. Ooms

2017

Hr. H. de Jong

2020
Jeugdouderling

Mw. N. R. van Dijk

2018
Ouderling Scriba classis

Mw. J.M.van Alphen-Jager

2018


Gezichten kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Vijfhuizen.
Voorzitter
Rutger Goldschmeding
Rutger Goldschmeding
Scriba
Noortje Schulz
Noortje Schulz
Ouderling wijk 1
vacant
Vacant
Ouderling wijk 2
Wil Lanser
Wil Lanser
Ouderling wijk 3
Vacant
Vacant
Ouderling wijk 6
Steffe Bak
Steffe Bak
Ouderling wijk 5
Arie Noomen
Arie Noomen
Ouderling Kerkrentmeester
Hilbrand de Jong
Hilbrand de Jong
Ouderling wijk 4
Pepijn Pronk
Pepijn Pronk
Ouderling Kerkrentmeester
Kees Ooms
Kees Ooms
Diaken wijk 2
Vacant
Vacant
Diaken wijk 3
Cor Ramp
Cor Ramp
Jeugdouderling
Nanda van Dijk
Nanda van Dijk
Diaken wijk 5
Vacant
Vacant
Diaken wijk 6
Jeroen Perk
Jeroen Perk
Diaken wijk 4
Marjo Septer
Marjo Septer
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu