Predikant - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Predikant


Ds. Marjolijn de Waal
Na vier jaar predikant te zijn geweest in de Protestantse Gemeente te Vijfhuizen
heeft Ds. Marjolijn de Waal op 24 maart 2019 afscheid genomen.

Hieronder het bericht zoals gepubliceerd in de kerkbrief van 3 maart 2019.

Lieve mensen,
Ik voel me sterk verbonden met jullie na alles wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben meegemaakt.
Vanaf het eerste warme welkom zijn we als gemeente en predikant samen opgetrokken en op weggegaan, hebben contacten mogen groeien en hebben we samen Gods liefde mogen vieren (zoals ik in mijn allereerste bericht hier in de kerkbrief schreef). Die liefde hebben we gevierd op hele gewone zondagmorgens, maar ook op bijzondere zondagen zoals doopdiensten, in avondmaals-vieringen en ook op droevige dagen waarop we van een gemeentelid afscheid moesten nemen.

Die liefde van God verbindt onze levens met Hem en met elkaar en dat was voelbaar op al die momenten. Al die herinneringen zijn ongelofelijk kostbaar en ik neem ze mee, voor altijd.
Jullie hebben van mij een predikant gemaakt, tekende onze dorpsjournalist op uit mijn mond. En zo is het. Ik kwam hier, net afgestudeerd, en door jullie vertrouwen in mij ben ik predikant geworden. Daar wil ik jullie voor bedanken! Op zondag 24 maart zal het afscheid officieel plaatsvinden in de kerkdienst. Daarna heb ik nog een week vrij om de overstap te maken.
Per 1 april ga ik dan aan de slag bij Stem in de Stad in Haarlem als diaconaal predikant.
In de laatste fase van mijn studie liep ik stage. Dat deed ik in de kerk (de Ontmoetingskerk in Haarlem-Schalkwijk) en bij Stem in de Stad, een oecumenisch diaconaal centrum in Haarlem-Centrum. Op beide plekken voelde ik me thuis en dat heeft me sindsdien getekend: ik hou van de kerk en ik hou van het diaconale werk (dat hebben jullie toen de vluchtelingen kwamen ook wel gemerkt). En nu kwam er ruimte bij Stem in de Stad om die diaconale kant van mij te verdiepen. Er was een Stem die riep, zou je kunnen zeggen.
Tijdens mijn stage viel het me al op hoeveel overeenkomsten er waren tussen beide werk-velden: de kerk en het diaconale centrum. Mensen zijn uiteindelijk hetzelfde. Met dezelfde verlangens, hoop, pijn, vreugde en veerkracht. En nu neem ik alles wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd in de kerk mee de straat op waar ik een deel van mijn tijd door zal brengen als straatpastor. Natuurlijk is het werkveld heel verschillend, en tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik overeenkomsten zal zien.
Veel mensen vragen wat mijn nieuwe werk in gaat houden, dus ik zal proberen daar een beeld van te schetsen.
Ik zal bevestigd worden als diaconaal predikant (zodra hier een datum van bekend is laat ik dat uiteraard weten) door de Protestantse Gemeente Haarlem. En als diaconaal predikant ben ik dan verbonden aan Stem in de Stad.
Daar zal ik voor een deel straatpastor zijn, dat betekent deels echt op straat de mensen opzoeken die dakloos zijn. Samen met vrijwilliger ds. Joop Bos zoeken wij deze mensen op, om hen te leren kennen en met ze mee te leven en een luisterend oor te zijn. Zo weten wij wat er op straat speelt en kunnen wij ook met hulpinstanties en de gemeente werken aan een goed leven voor hen. Dus ik zal ook de sociale kaart van Haarlem goed moeten leren kennen. Ook gaan wij op zoek naar nog meer vrijwilligers voor dit werk. Daarnaast zal ik ook binnen bij Stem in de Stad te vinden zijn, om pastor te zijn voor gasten van het aanloop¬centrum (deze mensen noemen wij `thuislozen'; mensen met een huis maar zonder thuis/netwerk) en voor vrijwilligers. Daarnaast ga ik werken aan theologische verdieping van al het werk wat bij Stem in de Stad gebeurt en ook zoeken naar manieren waarop we dat kunnen vieren in vieringen, bijvoorbeeld in de kapel onder Stem in de Stad. Ik blijf ook voorgaan, o.a. in de protestantse kerken van Haarlem en gastbeurten daarbuiten. Daarnaast zijn er nog meer ideeën en dromen, maar dat zal zich ontvouwen als ik bezig ben. Eerst maar beginnen en iedereen leren kennen.
Ondertussen is de kerkenraad bezig met nadenken over hoe mijn taken kunnen worden overgenomen en verdeeld na 24 maart.
Zodra daar meer over bekend is wordt u daar over ingelicht.
Het voelt dubbel, schreef ik al, want ik heb jullie in mijn hart gesloten en moet nu ook leren om los te laten en afscheid te nemen.
Natuurlijk is de komende periode spannend voor ons allemaal maar ik heb het volste vertrouwen dat de gemeente ook daarna goed door kan gaan. De lofzang op zondag wordt gaande gehouden, veel van de activiteiten draaien zelfstandig en er zijn mensen die tijdelijk kunnen inspringen.

Voorgangers zijn altijd voorbijgangers, maar de gemeente van Christus is blijvend.
Als we daarop vertrouwen blijkt er meer mogelijk dan wij denken.
Ik hoop u op 24 maart de hand te schudden om persoonlijk afscheid te nemen en u te bedanken!

Hartelijke groet, ook namens Rik.
Ds. Marjolijn de Waal

Beluister hieronder de afscheidsdienst.
Hieronder een overzicht van de vroegere voorgangers van de Protestantse Gemeente (Hervormde Gemeente - Gereformeerde Kerk) van Vijfhuizen.
Protestantse Gemeente van Vijfhuizen
Ds. Marjolijn de Waal25-01-201531-03-2019
Ds. Mieke van Santen1-04-200324-09-2014
Hervormde Gemeente Vijfhuizen
ds. L.C. Baljé
1954
21-02-1960
ds. C.W. Oppelaar
24-04-1960
15-11-1964
ds. W. Oost
02-05-1965
01-10-1970
ds. G.S. Alma
18-10-1970
12-01-1975
ds. G.H.N. Germans
01-02-1976
17-10-1982
ds. G. Duitemeijer
30-10-1983
02-11-1986
ds. H.P. Schouten
21-12-1986
24-06-1990
ds. W.G. Schaap
29-03-1992
25-02-2001
Vóór de eerste eigen dominee waren er eerst een aantal evangelisten/hulppredikers, van wie nog bekend zijn de heren De Vries, Van der Tocht en A.C. Brörens.
Gereformeerde Kerk Vijfhuizen
ds. H. Hangelbroek
15-07-1900
01-05-1904
ds. J.F. Colenbrander
30-10-1904
15-04-1908
ds. A. Thielen
26-06-1910
26-09-1916
ds. N. Diemer
15-04-1917
26-09-1937
ds. H.W. Wierda
29-05-1938
01-02-1942
ds. P. Visser
21-06-1942
19-05-1946
ds. P. Riemersma
28-09-1947
01-04-1951
ds. G.F. Meuleman
04-11-1951
26-08-1956
ds. G. Rang
07-10-1956
17-01-1960
ds. J.W. Broersma
04-09-1960
23-08-1964
ds. P. Wijbenga
11-09-1966
19-05-1971
ds. A.J. Krol
09-06-1974
25-06-1978
ds. J. Bol
16-03-1980
17-06-1984
ds. P.A. Kooiman
08-09-1985
27-10-1991
mw. ds. H.A. Smits
29-08-1993
20-05-2001
Vóór de eerste eigen dominee waren er eerst de preeklezers/oefenaars
Joh. van Maanen en G. Vreugdenhil.
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu