Liturgie - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Liturgie

Overig
27 januari 2019. Ds. Joop Bos uit Haarlem.
Lied 121: 1, 4 “Ik sla mijn ogen op en zie”
Welkom door ouderling van dienst
Lied 280: 1, 4, 7 “De vreugde voert ons naar dit huis”
Stilte     -     Bemoediging en groet
Lied 281: 1, 4, 9, 10 “Wij zoeken hier uw aangezicht”
Kyriegebed
Lied 304 “Zing van de Vader …, Zoon …, Geest …”
Gebed bij de opening der Schriften
Kindermoment + “Wij gaan voor even uit elkaar”
Lezing uit het Aloude Testament:
Prediker 1: 1 – 11; 5: 7 – 9; 9 : 7 – 10; 12: 12 – 14
Lied 326: 1, 2, 3, 6 “Van ver, van oudsher …”
Preek
Stilte en orgelmuziek “Prelude van William H. Harris”
Gebeden en gezamenlijk Onze Vader
Inzameling der gaven
Lied 807: 1, 2, 5, 6 “Een mens te zijn op aarde …”
Uitzending en zegen
Gemeente: amen
Uitleidend orgelspel
Dialogue sur les Grands Jeux van Jean Adam Guilain
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu