Kerkdiensten - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kerkdiensten

Kerk
Op deze pagina vindt u de link naar de kerkdiensten voor de komende periode,
en ook een korte uitleg over de huidige vorm en indeling van de kerkdiensten.

Uitleg kerkdiensten
Crèche (0-4 jaar)
Voor kinderen tot 4 jaar is er elke zondag (behalve in de   zomervakantie) crèche in de Poterne, naast de kerkzaal. Hier hebben ze de ruimte om te spelen tijdens de   kerkdienst.

Kindernevendienst  4 - 12 jaar
Elke zondag (behalve in de zomervakantie) is er voor   kinderen van 4 tot 12 jaar kinder-neven-dienst. Na het begin   van de gewone kerkdienst gaan de kinderen onder begeleiding   naar hun eigen ruimte.  Hier wordt het   Bijbelverhaal op hun eigen niveau verteld. Daar wordt wat   over nagepraat en dan maken ze meestal een werkje, naar   aanleiding van het verhaal. Voor het einde van de kerkdienst   gaan de kinderen weer terug naar de kerk.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?
Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is   het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren.
De volgorde van een kerkdienst noemen we de liturgie. In de   kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de   kerkelijke gemeente om God en elkaar te ontmoeten.
Wij   noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier   horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en   een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.
Ook bidden   wij tot God en we zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen.
Wij zingen uit het 'Liedboek zingen en bidden in huis en kerk', ook wel genoemd het Nieuwe Liedboek of Liedboek 2013. Er zijn voldoende 'leenexemplaren' bij de entree beschikbaar.
Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee.
De dienst verloopt in de regel volgens onderstaand 'sjabloon'.

Liturgie Verbondskerk Vijfhuizen
 
 • Voorzang
 • Mededelingen door ouderling van dienst (Betreffen vaak de collectedoelen, onze zieken, etc.)
 • Lied (Veelal een psalm)
 • Stilte
 • Bemoediging en groet
 • Lied
 • Kyriegebed (Dit is het gebed om ontferming, eventueel met gezongen “Heer ontferm U”)
 • Glorialied
 • Kindermoment + kinderlied (“Wij gaan voor even uit elkaar”)
 • Gebed bij deopening van de Bijbel
 • 1ste schriftlezing
 • Lied
 • 2e schriftlezing
 • Lied
 • Preek
 • Orgelspel (muzikaal intermezzo vrij in te vullen door de organist)
 • Lied (de kinderen komen terug in de dienst)
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • Lied
 • Zegen met gezongen amen

De Heilige Doop
Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij God hoort en in Zijn gemeente is opgenomen.

Het Heilig Avondmaal
Het kan zijn dat u een kerkdienst meemaakt waarin het heilig Avondmaal wordt gevierd.
Dat is een gedachtenis-maaltijd waarin de gelovigen terugdenken aan de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at.
Dat was op de avond voordat Hij verraden en gedood werd.
De kerk belijdt dat Jezus zijn leven overhad voor allen die Hem liefhebben.
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu