Disclaimer - PKN Vijfhuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer

Overig
Disclaimer voor www.pknvijfhuizen.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.pknvijfhuizen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Protestantse Gemeente Vijfhuizen.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Protestantse Gemeente Vijfhuizen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij de Protestantse Gemeente Vijfhuizen.

Cookies
De website van de Protestantse Gemeente Vijfhuizen maakt gebruik van cookies. Als u de website van de protestantse Gemeente Vijfhuizen bezoekt, worden kleine (tekst)bestanden, cookies, opgeslagen. Deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen de cookies ook niet worden gebruikt voor acties.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Protestantse Gemeente Vijfhuizen te mogen claimen of te veronderstellen.
De Protestantse Gemeente Vijfhuizen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
 
Andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Protestantse Gemeente Vijfhuizen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Ook draagt de Protestantse Gemeente Vijfhuizen geen verantwoordelijkheid van de inhoud van andere websites.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.pknvijfhuizen.nl op deze pagina.
© 2016-2018 Verbondskerk Vijfhuizen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu